image

Aktuellt


DSG 65-U24


 
 
 
 
 
 
 
DSG 65-U 24
Önskemål har framkommit att kunna anbringa/avlägsna beröringssäkra kabelavslut med hjälp av isolerstång. Vi har nu utvecklat en tång som möjliggör detta. Tången centreras runt avslutet vilket gör det ätt att anbringa/avlägsna avslutet från kontaktelektroden. Tången finns i två utförande. En modell med enbart tånghuvud inkl. verktygsfäste som monteras direkt på RS manöverstång samt en modell med fast monterad isolerstång.
 
 
Hämta produktblad