image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK75-KSA10 / JK75-KSA14

1-fas/1-phase JK75-KSA10 / JK75-KSA14
1-fas jordningsdon / 1-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable
 
Jordningsdon JK75-KSA10 är i huvudsak avsett att användas vid jordning av elfilteranläggningar.
Jordningsdonet är försedd med ledarklämma JK 75 avsedd för cirkulära ledare Ø 5 – 16 mm samt med kabelsko i aluminium med hål Ø10,5 mm, för stationär anslutning med bult M8 mot jord. För manövrering av klämman används isolerstång MGV 100 DC. Klämmans ledan de delar är av härdad AlSi-legering och ståldetaljer av rostfritt stål. Donlinan är ansluten till klämman med bult M8.Donlinan är av oisolerat rostfritt stål.

Earthing device JK75-KSA10 is for use on electrofilter installations.The device is equipped with line clamp JK 75 and is forconnection to circular conductors Ø 5–16 mm and with an aluminium cable lug with hole Ø 10,5 mm, for stationary connection to earth.
Insulating pole MGV 100 DC is used to operate the line clamp. The line clamp conducting parts are made of hardened AlSi-alloy and steel components are made of stainless steel. The earthing cable is connected to the clamp with a bolt M8.The earthing cable is made of non-insulated stainless steel.
 
Jordningsdon exkl. donlina i rostfritt stål )A=26,8 mm2)
Earthing device excl. earthing cable of stainless steel (A=26,8 mm2)
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämm
Line Clamp
Kabelsko
Cable shoe
Donlinarea
Earthing cable area mm2
Vikt kg/st
Weight kg/unit
 JK75-KSA10
JK 75
KSA 10
26,8
0,7
 JK75-KSA14
JK 75
KSA 14
26,8
0,7
Donlina, ange längd vid beställning. For earthing cables, specify length when ordering.
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9