image

Produkter

SÖK PRODUKT:

3-fas/3-phase JK80-JLA32 / JK81-JLA32

3-fas/3-phase JK80-JLA32 / JK81-JLA32
3-fas/3-phase JK80-JLA32 / JK81-JLA323-fas/3-phase JK80-JLA32 / JK81-JLA32
JK80-JLA32  (JSFM)
JK81-JLA32  (JSCM)
 
3-fas jordningsdon / 3-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable
 
Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230
Ledarklämma JK 80 och JK 81 ansluts på kulbult. För manövrering av klämman används isolerstänger MGV, MDV/MSV och gripsökare JGS.
Klämmans ledande delar är av aluminium-brons. Ståldetaljer är av rostfritt stål. Ledarklämman är försedd med rostfria tallriksbrickor, vilket ger ett konstant kontakttryck. Donlinan är kontaktpressad till jordningsdonet. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Kabelsko JLA 32 är av varmpressad elektrolytkoppar, handtagsmutter av rostfritt stål. JLA ansluts på fasta kontaktdon mot jord, JVF och JBF.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230
Line clamps JK 80 and JK 81 are for connection to ball-bolts. Insulating poles MGV, MDV/MSV and operating socket JGS are used to operate the line clamps. The line clamps conducting parts are made of aluminium-bronze. Steel components are made of stainless steel. The line clamps have stainless steel spring washers to ensure constant contact pressure. The earthing cable is connected by compression to the ear
thing device. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. Cable shoe JLA 32 is made of hot pressed electrolytic copper and the hand bolt of stainless steel. JLA is for connection to stationary earthing fittings JVF and JBF.
 
Jordningsdon exkl. donlina/ Earthing device excl. earthing cable 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Kulbult
Ball Bolt
Ø mm
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit
E1658760
JK80-JLA32
JK 80
20
JLA 32
25-95
21,03,2*
E1658766
JK81-JLA32
JK 81
25-30
JLA 32
25-150
34,0
3,8*
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.
 
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9