image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK49-JLA34

1-fas/1-phase JK49-JLA34
JK49-JLA34 (JSDJ)
 
1-fas jordningsdon / 1-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable 
 
Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdonet är avsett för ställverk och linjer.
Ledarklämma JK 49 ansluts på kontaktdon JKA, JKC, JKAD, JBA, och JBC eller direkt på lina eller rör med max Ø40 mm. För manövrering av klämman används isolerstänger MGV, MDV/MSVoch gripsökare JGS.
Klämmans ledande delar är av härdad AlSi-legering och ståldetaljer av rostfritt stål. Gängan är försedd med Heli-Coilinsats av rostfritt stål. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan kontaktpressas till ledarklämman. Kabelsko JLA 34 är av varmpressad elektrolytkoppar, handtagsmutter av rostfritt stål.
JLA ansluts på fasta kontaktdon mot jord, JVF och JBF.
 
Ref. SS 428 91 01, EN 61230
The device is for use on switchgear and lines.
Line clamp JK 49is for connection to contact fittings JKA, JKC, JKAD, JBA, and JBC or directly on lines or pipes with max Ø 40 mm.
Insulating poles MGV, MDV/MSV and operating socket JGS are used to operate the line clamps.
The line clamp conducting parts are made of hardened AlSi-alloy and steel components are made of stainless steel. The thread has a Heli-Coil insert in stainless steel. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected by compression to the earthing device.
Cable shoe JLA 34 is made of hot pressed electrolytic copper and the hand bolt of stainless steel.
JLA is for connection to stationary earthing fittings JVF and JBF.

Jordningsdon exkl. donlina / Earthing device excl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable
area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit
 JK49-JLA34 150//
JK 49
JLA 34
2 x 150
63
40 kA/3s
4,0*
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9