image

Produkter

SÖK PRODUKT:

3-fas/3-phase JK23KP-X1-JK23H

3-fas/3-phase JK23KP-X1-JK23H
3-fas jordningsdon / 3-Phase Earthing Device
inkl. donlina /incl. earthing cable
 
Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230
Ledarklämma JK 23KP och jordklämma JK 23 H ansluts på kulbult Ø 20,T-bult, skena 1-20 mm, lina/rör Ø 6-20 mm.
För manövrering av ledarklämman används isolerstänger MGV, MDV/MSV och gripsökare KPCV alt. KP/RSMGV.
Klämmornas ledande delar är av förnicklad mässing. Ståldetaljer av rostfritt stål. Donlinan ansluts till klämman med kabelsko och skruvförband M8 (25-50 mm2) / M12 (70 mm2).
Donlinan ESYK är av transparent högflexibel PVC-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Linlängder: Ledarklämma-grenstycke: 1,1 m, 0,6 m, 1,1 m. Grenstycke-jordklämma: 1,8 m
Grenstyckets (JFG 4L) hölje är av isolerande plast.
 
Ref. SS 428 91 01, EN 61230
Line clamp JK 23KP and earth clamp JK 23 H are for connection to ball-bolts Ø 20, T-bolts, bars 1-20 mm, lines/tubes Ø 6-20 mm.
Insulating poles MGV, MDV/MSV and operating socket KPCV or KP/RSMGV are used to operate the line clamps.
The clamps conducting parts are made of nickel plated brass. Steel components are made of stainless steel. The earthing cable is connected to the clamp using a cable lug and screw joint M8 (25-50 mm2) /M12 (70 mm2). The earthing cable ESYK, made of transparent highly flexible PVC-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. Cable length: Line clamp-Connectiong cluster: 1,1 m, 0,6 m, 1,8 m. Connecting cluster-Earth clamp: 1,8 m.
The cover of the connecting cluster JFG 4L is made of insulating plastic.

Jordningsdon inkl. donlina / Earthing device incl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable
area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight
kg/unit
 
JK23KP-X1-JK23H
35/1,1+0,6+1,1+1,8
JK 23KP
JK 23 H
35
6,9
5,7*
*Inkl. donlina. / Incl. earthing cable.
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9