image

Produkter

SÖK PRODUKT:

2-fas/2-phase JSKF / SKF12 / SKN120

2-fas/2-phase JSKF / SKF12 / SKN120
2-fas/2-phase JSKF / SKF12 / SKN1202-fas/2-phase JSKF / SKF12 / SKN1202-fas/2-phase JSKF / SKF12 / SKN120
2-fas kortslutningsskena / 2-Phase Short Circuiting Bar
 
Skenorna är av försilvrad Al-legering och försedda med spår för anslutning mot skenfäste. Skenorna och skenfästen manövreras med manöverstång MGV, MDV/MSV. Ledarklämman JFS 21 ansluts på kontaktdon JKS.
Kabelsko JLA ansluts på fasta kontaktdon mot jord JBF eller JVF.
Donlinans area max 150 mm2. Skenlängd max 1000 mm.
Vid beställning ange linarea och linlängd samt fasavståndet för att erhålla rätt skenlängd.

The bar is a silver plated Al-alloy with track for busbar connector.
The bar and connector are operated with an insulation pole MGV or MDV/MSV. The line clamp JFS 21 is for connection to contact fitting JKS.
Cable shoe JLA is for connection to contact fitting JBF or JVF.
Earthing cable cross-section max 150 mm2. Bar length max 1000mm.
Please specify line area, length and distance between phases when ordering to insure correct bar size.
 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit
 JSKF
Skena/Bar
JLA 32
25-150
80,0 2,9*
 
SKF 12 (Skenfäste/
Connector)
0,6
 SKN 120 (Skena/bar)
        2,4 kg/m
 
  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9