image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-/2-/3-fas/1-/2-/3-phase JPT / APG35 / JVA16

1-/2-/3-fas/1-/2-/3-phase  JPT / APG35 / JVA16
1-/2-/3-fas/1-/2-/3-phase  JPT / APG35 / JVA161-/2-/3-fas/1-/2-/3-phase  JPT / APG35 / JVA161-/2-/3-fas/1-/2-/3-phase  JPT / APG35 / JVA16
1-, 2-, 3-fas jordningsdon / 1-, 2-, 3-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable
 
Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230
Används som linjejordningsdon för friledning, högspänning 70 - 420 kV.
Ledarklämmorna appliceras och manövreras med hjälp av kastvinda, kastlod och draglinor. Ledarklämman är fjäderbelastad och klarar applicering från FeAl 234 - FeAl 910.
Klämmans ledande delar är av härdad AlSi-legering och ståldetaljer av rostfritt stål. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar vilket förhindrar fuktinträngning i linan.
Jordningsdonet är försett med ett gummiisolerat skarvdon av bajonettyp för anslutning till jordningsverktyg JSKL1-JQL och JK31-DXF. Andra kombinationer såsom 1-fas och 2-fas kan också erbjudas. Draglinor APG 35, kastvinda JVA 16 (inkl. kastlod och 60 m nylonlina Ø 0,9 mm), 1-fas jordningsdon (nedledare till jord) samt jordskruv DJS 1 beställes separat.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230
Used as line earthing devices for free high tension transmission lines, voltage 70 - 420 kV.
The line clamps are applied and operated with throwing weight and pull-lines. The line clamp is spring-loaded and is approved for application FeAl 234 - FeAl 910.
The line clamps conducting parts are made of hardened AlSi-alloy and steel components are made of stainless steel. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable.
The earthing device is equipped with a rubber insulated bayonet type connector fitting for connection to earthing device JSKL1-JQL and JK31-DXF. Other combinations such as 1-phase and 2-phase are also available. Pull-lines APG 35, reel JVA 16 (incl. throwing weights and 60 m nylon-line Ø 0,9 mm), 1-phase earthing device (down line to earth) and earthing rod screw DJS 1 are ordered separately.
 
Jordningsdon exkl. donlina / Earthing device excl. earthing cable  
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Donlinarea
Earthing cable
area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight
kg/unit
 JPT     (3-fas/3-Phase)
JK 51
25-35
8,0
4,1*
 JPT/1  (1-fas/1-Phase)
JK 51
25-35
8,0
1,5
 JPT/2  (2-fas/2-Phase)
JK 51
25-35 8,0 2,8
 
APG 35
(Draglina/Pull-line 35 m, Ø 8 mm)
   1,3
 
JVA 16
(Kastvinda/Kastlod)
(Reel/Throwing weight)
   0,8
 
  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9