image

Produkter

SÖK PRODUKT:

Upphissningsdon / Lifting Tool Set JUDS

Upphissningsdon / Lifting Tool Set JUDS
Upphissningsdon / Lifting Tool Set JUDSUpphissningsdon / Lifting Tool Set JUDSUpphissningsdon / Lifting Tool Set JUDSUpphissningsdon / Lifting Tool Set JUDS
Används vid lyft av tunga jordningsdon.
Upphissningsdonet JUDS består av två enheter: ledarklämma JFKL, med block och 22 m polyetenlina samt skarvdel med lekare, JML. Dessa används i kombination med två manöverstänger max 10 m långa.
Klämma JFKL, inkl. block och lina monteras på en max. 10 m lång manöverstång. Draglinan ansluts på skarvdelens lekare.
Skarvdel inkl. lekare JML ansluts mellan gripsökare JGS 18 alt. JGS 17 (ledbar), och den manöverstång som skall manövrera jordningsdonet, Jordningsdonet ansluts mot gripsökaren.
Klämma JFKL ansluts sedan mot ledaren där jordningsdonet skall anbringas. Därefter hissas stången, med jordningsdonet påkopplat, upp med hjälp av draglinan. Efter applicering av jordningsdonet kan manöverstången med gripsökaren lossas från klämman. Klämman är av härdad AlSi-legering och ståldetaljer av rostfritt stål. Skarvdelen är av glasfiberarmerad vinylester och lekare av ytbehandlat stål. Draglinan är av polyeten.

Used when lifting heavy earthing devices.
The lifting tool set JUDS consists of two units, line clamp JFKL, with block and 22 m polythene line and a midsection with swivel, JML. These are used in combination with two operating poles max 10 m long.
Clamp JFKL, incl. block and line, assembled on a max. 10 m long operating pole. The pulling line is connected to the swivel on the mid section. The mid section JML, including swivel, are connected between operating socket JGS 18 or JGS 17 (flexible), and the operating pole used to operate the earthing device.
The earthing device is connected to the operating socket. Clamp JFKL is then connected to the conductor where the earthing device is to be mounted. The pole is then lifted up, with the earthing device connected, using the pulling line. Once the earthing device has been mounted, the operating pole with the operating socket can be released from the clamp. The clamp is made of hardened AlSi-alloy and steel components of stainless steel. The mid section is made of fiberglass reinforced vinyl ester and the swivel of surface treated steel. The pulling line is made of polyethylene.
 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Mått mm
Size mm
L      Diam
Benämning
Description
Vikt kg/st
Weight
kg/unit
 JUDS

Upphissningsdon (inkl. JFKL, JML, 22 m lina APG 22)
Lifting Tool Set (incl. JFKL, JML, 22 m line APG 22)
3,0
E0670728
JFKL
280     -
Ledarklämma med block / Line clamp with block
1,5
E0670729
JML
320    80
Skarvdel med lekare / Midsection with swivel
0,5
 
APG 22
 Draglina / Pulling line
1,0
 
  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9