image

Produkter

SÖK PRODUKT:

Stödrulle / Support Device MSG116

Stödrulle / Support Device MSG116
Stödrulle MSG 116 är avsedd att monteras på apparatstativ eller liknande för att underlätta vid lyft av tunga jordningsdon. Med hjälp av rullen är det lätt att skjuta isolerstången med jordningsdonet upp till kontaktdonet på ledaren. Rullen kan monteras på stålkonstruktioner med godstjocklek max. 20 mm. Frigående hål för M 16 fordras för montering av stödrullen.
Vid placering av jordtag så högt som möjligt på apparatstativet kan donlinans längd begränsas. Längden blir obetydligt längre än isolatorn för respektive spänning.
Jordningsdonet blir med denna princip, lättare att lyfta och donlinan kommer ej att beröras av den person som utför jordningen, vilket medför ökad personsäkerhet.
Bilden visar principen för jordningsutförandet. Jordtaget är ett kontaktdon, JBAS 200, i form av en bygel som med ett bultförband placeras högt upp på apparatstativet. I höjd med kontaktdonet placeras en stödrulle, MSG 116, som underlättar upplyftningen av donet.
Jordningsdonet är ett JK42-JK42 eller JK47-JK47.

Support device MSG 116 is designed to be installed on sub-station frames. The installation both makes lifting of heavy earthing devices easier and safer for the lineman. Using the device it is easy to slide the insulating pole with the earthing device up to the line.
The device can be installed on frames of max. 20 mm thickness. Holes for M 16 bolts are required for the installation on the frame.
If the earthing point is placed as high as possible on a substation frame the earthing line length can be shortened to a length approx. that of the insulator for the measured voltage.
Based on this principle the device will be easier to lift and the earthing cable does not need to be touched by the person carrying out earthing, which results in increased personal safety.
The figure illustrates the principle of the earthing procedure.
Contact fitting JBAS 200, a loop on an Al-profile, is installed high on the frame with a balt group. At the same height the support device, MSG 116, is installed to help lifting of tools.
The earthing device is type JK42-JK42, or JK47-JK47.
 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Totallängd på stödrullen mm
Total length of device mm
Vikt kg/st
Weight kg/unit
E4209104
MSG 116
245
1,0
 
  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9