image

Produkter

SÖK PRODUKT:

3-fas/3-phase JK27-X-JK27V

3-fas/3-phase JK27-X-JK27V
JK27-X-JK27V (JSEF-MV)
 
3-fas jordningsdon / 3-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable
 
Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230
Ledarklämma JK 27 och jordklämma JK 27 V ansluts på kulbult Ø 20, Ø 25, Ø 30, T-bult, skena 1-25 mm, lina/rör Ø 6-25 mm. För manövrering av ledarklämman används isolerstänger MGV, MDV/MSV och gripsökare JGS.
Klämmornas ledande delar är av aluminiumbrons. Ståldetaljer av rostfritt stål. Donlinan är ansluten till klämman med kabelsko och skruvförband M8 (25-50mm2) / M12 (70-120 mm2).
Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan.
Grenstycke JFG 4 (gummiinklätt) är av varmpressad elektrolytkoppar.
 
Ref. SS 428 91 01, EN 61230
Line clamp JK 27 and earth clamp JK 27 V are for connection to ball-bolts Ø 20, Ø 25, Ø 30, T-bolt, bars 1-25 mm, line/tube Ø 6-25 mm. Insulating poles MGV, MDV/MSV and operating socket JGS are used to operate the line clamps.
The clamps conducting parts are made of aluminium bronze. Steel components are made of stainless steel. The earthing cable is connected to the clamp with a cable lug, M8 (25-50 mm2/ M12 (70-120 mm2). The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable.
Connecting cluster JFG 4 (rubber insulated) is made of hot pressed electrolytic copper.
 
Jordningsdon exkl. donlina / Earthing device excl. earthing cabl
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable
area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit
  JK27-X-JK27V
JK 27
JK 27 V
25-95
25 -120
21,0
27,0 (kulbult, lina) (ball-bolt/line)
4,8*
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9