image

Produkter

SÖK PRODUKT:

Urladdningsstång/ Discharge device ULS650 / ULS650-TPT8

Urladdningsstång/ Discharge device ULS650 / ULS650-TPT8
Enl. SS-EN 61235
Urladdningsstång ULS 650 (levereras utan donlina) och ULS650-TPT8 (levereras med donlina) är avsedd för urladdning av statiska laddningar.
Elektrodspetsen är av förzinkad koppar.
Kabelsko mot jord, TPT8, har hål Ø8 mm. Donlinan är ansluten till elektroden med kabelsko och skruvförband M8. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan.
Isolerstången är tätad för att förhindra fuktinträngning. Isolerstången är av gul, glasfiberarmerad vinylester med ytterdiameter 29 mm. Nedre änden är försedd med skyddshuv av gummi.

EN 61235
Discharge device ULS 650 (delivered without earthin cable) and ULS650-TPT8 (delivered with earthing cable) is for discharging electrostatic charges.
The electrode is made of zinc plated copper.
Earth cable lug TPT8 has hole diam. Ø8.
The earthing cable is connected to the clamp with a cable lug, M8. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable.
The insulating pole is sealed to prevent humidity penetrating. The insulating pole is made of yellow, fiberglass reinforced polyvinyl ester and has an outside diameter of 29 mm. The lower end is fitted with a protective cap made of rubber.
 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Rak elektrod
Straight elektrode
mm
Kabelsko/
Jordklämma
Cable lug/
Earth Clamp
Längd total
Length total
mm
Isolerdel
Insulating
Section
mm
Greppdel
Hand Grip
Section
mm
Vikt kg/st
Weight
kg/unit
  ULS650
500
- 650
 - 140
  ULS650-TPT8
500
TPT8 (Ø8) 650
 -
140  
Ange linarea och linlängd vid beställning. Andra stånglängder och elektrod-dimensioner tillverkas på begäran.
Pls. specify line area and line length when ordering. Other pole lengths and electrode dimensions are available on request.
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9