image

Produkter

SÖK PRODUKT:

Urladdningsstång/ Discharge device MULK_/_-TPT8

Urladdningsstång/ Discharge device MULK_/_-TPT8
Enl. SS-EN 61235
Urladdningsstång MULK.../...-TPT8 med krokelektrod är avsedd för urladdning av statiska laddningar.
Krokelektroden är av förzinkad koppar.
Kabelsko mot jord, TPT8, har hål Ø8 mm.
Donlinan är ansluten till elektroden med kabelsko och skruvförband M8.
Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Isolerstången är tätad för att förhindra fuktinträngning.
Isolerstången är av gul, glasfiberarmerad vinylester med ytterdiameter 29 mm. Nedre änden är försedd med skyddshuv av gummi.

Ref. EN 61235

Discharge device MULK../...-TPT8 with hook-electrode is for discharging electrostatic charges.
The Hook electrode is made of zinc plated copper.
Earth cable lug TPT8 has hole diam. Ø8.
The earthing cable is connected to the clamp with a cable lug, M8. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable.  
The insulating pole  is sealed to prevent humidity penetrating.
The insulating pole is made of yellow, fiberglass reinforced polyvinyl ester and has an outside diameter of 29 mm. The lower end is fitted with a protective cap made of rubber. 
 
Typ
Type
Kroklelektrod
öppning
Hook elektrode gap
mm
Kabelsko
Cable lug
Längd total
Length total
mm
Isolerdel
Insulating
Section
mm
Greppdel
Hand Grip
Section
mm
Vikt kg/st
Weight
kg/unit
MULK45/1000-TPT8
45 Ø8 1100 500 500  
MULK60/1500-TPT8
60Ø8 1620 1000 500
 
MULK60/2000-TPT8
60 Ø8 2120 1000 1000  
MULK60/3000-TPT8
60 Ø8 3120 1500 1500  
MULK220/3000-TPT8
220
Ø8
3280
1500
1500
 
Ange linarea och linlängd vid beställning. Andra krokelektroddimensioner, stånglängder, isolerdelslängder och greppdelslängder tillverkas på begäran.
Pls. specify linearea and line length when ordering. Other hookelectrode dimensions, pole lengths, insulation section lengths and handgrip section lengths are available on request.
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9