image

Produkter

SÖK PRODUKT:

Urladdningsstång/ Discharge device ULS50/1500-JK27

Urladdningsstång/ Discharge device ULS50/1500-JK27
Enl. SS-EN 61235
Urladdningsstång ULS50/1500-JK27 med rak elektrod är avsedd för urladdning av statiska laddningar.
Elektrodspetsen är av förzinkad koppar.
Jordklämma JK 27 ansluts på kulbult Ø 20, Ø 25, Ø 30, T-bult, skena 1-25 mm, lina/rör Ø 6-25 mm. För manövrering av klämman används isolerstänger MGV, MDV/MSV och gripsökare JGS.
Klämmans ledande delar är av aluminiumbrons. Ståldetaljer av rostfritt stål. Donlinan är ansluten till klämman med kabelsko och skruvförband M8.
Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Isolerstången är tätad för att förhindra fuktinträngning. Isolerstången är av gul, glasfiberarmerad vinylester med ytterdiameter 29 mm. Nedre änden är försedd med skyddshuv av gummi.

Ref. EN 61235

Discharge device ULS 50/1500-JK27V with straight electrode is for discharging electrostatic charges.
The electrode is made of zinc plated copper.
Earth clamp JK 27 is for connection to ball-bolts Ø 20, Ø 25, Ø 30, T-bolt, bars 1-25 mm, line/tube Ø 6-25 mm. Insulating poles MGV, MDV/MSV and operating socket JGs are used to operate the earth clamp.
The clamp conducting parts are made of aluminium bronze. Steel components are made of stainless steel.
Steel components are made of stainless steel. The earthing cable is connected to the clamp with a cable lug, M8. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable.
 
The insulating pole  is sealed to prevent humidity penetrating. The insulating pole is made of yellow, fiberglass reinforced polyvinyl ester and has an outside diameter of 29 mm. The lower end is fitted with a protective cap made of rubber.
 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Rak elektrod
Straight elektrode
mm
Jordklämma
Earth Clamp
Längd total
Length total mm
Isolerdel
Insulating
Section
mm
Greppdel
Hand Grip
Section
mm
Vikt kg/st
Weight kg/unit
 ULS50/1500-JK27
50
JK 27
1580 1000 500
Ange linarea och linlängd vid beställning. Andra stånglängder och elektrod-dimensioner tillverkas på begäran.
Pls. specify line area and line length when ordering. Other pole lengths and electrode dimensions are available on request.
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9