image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JSKL1/1,5-TG-JK23V / JSKL1/1,5-TG-TPT8

1-fas/1-phase JSKL1/1,5-TG-JK23V / JSKL1/1,5-TG-TPT8
1-fas jordningsverktyg / 1-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable
 
Enl. EN 61230, EN 61235
Jordningsverktyg JSKL1/1,5-TG-___ är i huvudsak avsett att användas vid jordning av elfilteranläggningar, märkspänning max 110 kV.
Jordningsverktyget är försett med en ledarklämma JSKL-TG med flatgängad spindel( där åtdragning av klämman görs med endast ett fåtal varv) som ansluts på cirkulära ledare Ø 1-25 mm, samt jordklämma JK 23V eller endast en kabelsko med hål Ø 8 mm för stationär anslutning mot jord. Jordklämma JK 23 V ansluts på kulbult, lina eller skena med max diameter 20 mm.
Ledarklämmans strömförande detaljer är av härdad AlSi-legering, spindel av eloxerad aluminium. Jordlämmans ledande delar är av förnicklad mässing. Ståldetaljer av rostfritt stål. Donlinan är ansluten till klämmorna med kabelsko och skruvförband. Isolerstången är av glasfiberarmerad vinylester och är tätad. 
Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd täta kabelskoanslutningar vilket hindrar fuktinträngning i linan.
Lina kan även erhållas i oisolerat rostfritt stål.
Stånglängd 1,6 m.

Ref. EN 61230, EN 61235
Earthing device JSKL1/1,5-TG-___ is mainly intended for use on electrofilter installations, rated voltage max 110 kV.
The device is equipped with a line clamp JSKL-TG with a buttress threaded spindle (where tightening of the clamp is effected with only a few turns) for connection to circular conductors Ø 1-25 mm and earth clamp JK 23V or with only a cable lug with hole Ø 8 mm for stationary connection to earth. Earth clamp JK 23V is for ball-bolts, line or bar, max 20 mm.
The conducting parts of theline  clamp are made of hardened AlSi-alloy, spindle of anodised aluminium.The earth clamp conducting parts are made of nickel-plated brass. Steel components are made of surface treated steel and stainless steel.
The earthing cable is connected to the clamps with cable lugs. The insulating pole is made of fiberglass reinforced vinyl ester and is sealed. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable.
The earthing cable is also available in non-insulated stainless steel.
Pole length 1,6 m.
 
Jordningsverktyg exkl. donlina/ Earthing device excl. earthing cable 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledar-
klämma
Line Clamp

Klämvidd
Clamping
Range
Ø mm
Jordklämma/
Kabelsko
Earth Clamp/
Cable lug
Klämvidd
Clamping
Range
mm
Isolerdel
Insulating
Section
mm
Greppdel
Hand Grip
Section
mm
Vikt
kg/st
Weight
kg/unit
 JSKL1/1,5-TG-JK23V
JSKL-TG
1-25 JK 23 V
0-201000 500 1,5
 JSKL1/1,5-TG-TPT8JSKL-TG
1-25
TPT8
Ø 81000
500
0,9
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9