image

Produkter

SÖK PRODUKT:

Isolerad plocktång/ Insulated Litter Picker PLT-F370

Isolerad plocktång/ Insulated Litter Picker PLT-F370
Isolerad plocktång PLT-F 370 är huvudsakligen avsedd att användas för att plocka upp föremål som fallit ner på tunnelbanans spårområde.
Plocktången är godkänd för AMS-arbeten (arbete med spänning, max. 1000 V SS-EN 60900). Plocktången består av handtag och gripklo tillverkad i plast och aluminium, monterade på ett glasfiberarmerat vinylesterrör Ø 22 mm. Gripklo och manöverhandtag är förbundna med en nylonlina. Gripklon har greppvidd 70 mm.
 
Insulated Litter picker PLT 370 is intended primarily for picking up objects that have fallen onto the underground’s track area.
The litter picker is approved for work on live components, 1000 V, EN 60900. The litter picker comprises a handle and a gripper claw made of plastic and aluminium fitted to a fiberglass reinforced vinylester tube Ø 22 mm. The gripper claw and operating handle are connected with a nylon line. The gripper claw has a jaw width of 70 mm.
 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Mått mm
Size mm
Vikt kg/st
Weight kg/unit
 PLT-F 3700
810 x 100
0,3
Andra rörlängder kan erhållas på begäran. Other tube lenghts are available on request.
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9