image

Produkter

SÖK PRODUKT:

Isolerat spett/ Insulated aluminiumbar ISPA1100

Isolerat spett/ Insulated aluminiumbar ISPA1100
Isolerat spett ISPA 1100 är avsett att användas för att förflytta tunnelbanans växeltungor mekaniskt. Spetsens utformning underlättar manövrering då den ej går för djupt ner i underlaget. Rör av glasfiberarmerad vinylester Ø 38 mm, metalldelar av
aluminium.

The Insulated Aluminiumbar ISPA 1100 is designed for moving undergound railway point tongues mechanically. The design of the tapping bar facilitates manoeuvring since it does not penetrate too far into the surface. Tube of yellow, fiberglass reinforced vinyl ester Ø 38 mm, metal parts of aluminium.
 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Mått mm
Size mm
Vikt kg/st
Weight kg/unit
 ISPA 1100
1120
2,5
  
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9