image

Aktuellt


JKP 250

 
 
 
 

 
 
 

 
Utrustning för jordning av beröringssäkra kabelavslut 250 A!
I nära samarbete med kunder har vi utvecklat ett system för att på ett säkert sätt kunna jorda beröringssäkra kabelavslut utan att behöva beröra avsluten med händerna.
Resultatet är ett helt nytt jordningsdon med kringutrustning (spänningsprovare, manöverstång, tång).
Med dessa verktyg går det lätt att jorda utan att beröra kabelavsluten med händerna vilket ökar personsäkerheten vid arbete på denna typ av anläggning.
Jordningsdonet är testat och godkänt enligt norm SS-EN 61230.
 
Detta jordningsdon kompletterar vårt jordningssystem för beröringssäkra kabelavslut som sedan tidigare utvecklats för 630 A kabelavslut
 
E-nr
Typbeteckning  Benämning 
E1658810  JKP250-X1-JK27V 50/3x0,75+0,75 Jordningsdon  
 
Kontakta gärna Steffen Kriebel tel. 08-594 211 84 för mer information.
 
Hämta produktblad      
Se video >>