image

Kurser

KURSER / KURSANMÄLAN

KURSANMÄLAN LÄNGRE NER PÅ SIDAN

 
Vi har just nu ett tekniskt problem med vårt beställningsformulär nedan. 
Om ni inte fått någon orderbekräftelse inom 5 dagar från anmälan ber vi er att kontakta lotta.nerelius@stalskog.se
 
Tack på förhand och beklagar omständigheterna. 


Syfte

Elsäkerhetsutrustning såsom jordningsdon, manöverstänger och spänningsprovare måste hållas i bra skick för att produkternas skyddsverkan inte skall försämras.

Kurserna ger deltagarna en ökad förståelse av vikten att använda godkända och kontrollerade verktyg.
Kurserna innehåller både en teoretisk del, med genomgång av lagar, förordningar och normer samt en praktisk del där okulärbesiktning, återkommande kontroll och åtgärdsprogram gås igenom. Detta ger en kunskap om varför okulärbesiktning före användning skall göras och vad som skall kontrolleras.
Kurserna ger även tillfälle att träffa kollegor och få möjlighet att diskutera gemensamma frågor, problem och lösningar.

Fortsättningskursen ger deltagarna mer praktisk övning på besiktning/bedömning av jordningsutrustning och spänningsprovare.

Kursplats är företrädesvis i Ragnar Stålskog AB:s lokaler där möjlighet finns att studera produktionsprocessen vilket ger en bra förståelse för verktygens funktion och uppbyggnad.

Kursdeltagaren erhåller ett Intyg efter genomgången kurs.
 
Kursen kan även hållas hos kunden i de fall ett större antal deltagare önskar delta, se

Covidbevis

För att det ska kännas tryggt för samtliga kursdeltagare ser vi att deltagarna har giltigt Covidbevis. 
 

Dokumentation

Erhålles i samband med kursstart.

Anmälan

Anmälan görs på www.stalskog.se. Det går bara att göra anmälan när det finns aktuella kurser tillgängliga.
Du är även välkommen att mejla din kursanmälan till Lotta Nerelius lotta.nerelius@stalskog.se
Du bör få en kursbekräftelse inom 5 dagar, om inte kontakta Lotta
 

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter genomförd kurs.

Avbokning

Vid återbud 3-1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften.
Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart debiteras hela avgiften.
Kursanmälan kan överlåtas till annan person inom Ert företag.
 

För ytterligare information

Kontakta Lotta Nerelius på mejl lotta.nerelius@stalskog.se

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BESIKTNINGSMANNAKURS – 2 DAGAR

”ÅTERKOMMANDE KONTROLL AV JORDNINGSUTRUSTNING”

Kursdeltagare

Kursen vänder sig till besiktningspersonal men även all annan personal som någon gång använder denna typ av verktyg i sitt arbete samt till projektledare, arbetsledare, inköpare m.fl.

Kursinnehåll

Vi går igenom verktygens uppbyggnad och funktion samt hur återkommande kontroller av jordningsdon, isolerande stänger samt spänningsprovare utförs.
Kursen innehåller föreläsningsavsnitt varvade med demonstrationer, filmer, praktiska övningar och diskussioner.
 
Exempel ur innehållet:
  - Lagar och förordningar, tekniska krav, normer
  - Verktygens uppbyggnad
  - Beräkningar
  - Egenkontroll
  - Kontroll och besiktning - teori
  - Kontroll och besiktning - praktiska övningar
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLMÄN GRUNDKURS – 1 dag

”JORDNINGSUTRUSTNING GRUNDKURS”

Kursdeltagare

Personal som berörs av ämnet skydds jordning, men ej skall genomföra återkommande kontroller. T.ex. arbetsledare, inköpare, projektledare, skyddsombud, chefer m.fl

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningsavsnitt varvade med demonstrationer, videofilmer, och diskussioner.

Exempel ur innehållet: 
  - Gällande lagar och förordningar, tekniska krav, normer
  - Verktygens uppbyggnad
  - Beräkningar
  - Regelbundet underhåll, korrekt förvaring, egenkontroller
  - Handlingsplaner, åtgärder
  - Demonstrationer
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SKRÄDDARSYDDA KURSER 
 

Skräddarsydda kurser hor Ragnar Stålskog AB eller hos beställaren kan anordnas vid behov. För mer information kontakta Christian Ingelman via mejl: christian.ingelman@stalskog.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kursanmälan

Rutor märkta med * är obligatoriska.
 
BESIKTNINGSMANNAKURS 2-dagar
 
ALLMÄN GRUNDKURS 1-dag
 
*Kursdatum:
*Företag:
 Org. nummer:
*Fakturaadress:
*Kontaktperson:
*E-post:
Tel. direkt:
*Deltagare 1:
E-post:
Deltagare 2:
E-post:
Deltagare 3:
E-post:
Deltagare 4:
E-Post:
 
 
 

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter genomförd kurs.
 

Avbokning

Vid återbud 3 -1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften.
Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart debiteras hela avgiften.
Kursanmälan kan överlåtas till person inom Ert företag.

Vid frågor angående kurserna
vänligen hör av er till mig!

Kontaktperson: Charlotta Nerelius

Tänk På

  • Arbete inom en spännings förande anläggning innebär alltid risker!
  • Även låga spänningar kan vara direkt livshotande.
  • Använd därför alltid tillförlitliga jordningsdon, manöverstänger och spänningsprovare.