image

Aktuellt

Miljöcertifierade sedan 2012                                         
 
Ragnar Stålskog ABs miljöledningssystem certifierades den 11 juli 2012 enligt SS-EN ISO 14001:2004 av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek. Med denna certifiering kompletterar vi vårt sedan år 1996 certifierade kvalitetsledningssystem SS-EN ISO 9001.
 
Miljöledningssystemet är ett verktyg för företaget att ha ett aktivt miljöarbete för att effektivisera processer, minska användningen av resurser och leva upp till miljörelaterade lagkrav. 
 
Miljöarbetet utgår från en omfattande miljöutredning och styrs av miljöpolicy, övergripande mål och dokumenterade rutiner för miljöarbetet. Syftet är att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning och även bidra till ökad effektivisering.
 
Industriföretag har ett stort ansvar gentemot miljön. Att ha ett aktivt och systematiskt miljöarbete är viktigt för att kunna minska ett företags miljöbelastning. En certifiering är ett bevis på att ett företag har en systematisk metod för att utveckla  processer och arbetsätt för ständig förbättring.
Genom att vårt miljöledningssystem nu är certifierat (kontroll görs av opartisk revisor varje år) visar vi att detta arbete är en viktig och integrerad del i företagets verksamhet.
 
/Örjan Stålskog, VD