image

Service / Besiktning samt reparationer

Service / besiktning samt reparationer

Vänd er till Christian Ingelman nedan för att enklast få svar på era frågor gällande Service / Besiktning samt reparationer.

Kontakta alltid företaget (service@stalskog.se) innan ni skickar in materiel för service och besiktning!
  Använd gärna denna returblankett.
 
Christian Ingelman
Direkt tel: 08-506 531 91
Mobil: 070-101 10 35
E-post:
Jan Pettersson
Direkt tel: 08-506 531 93
Mobil: 070-329 29 45
E-post:
jan.pettersson@stalskog.se
Martin Sjöwall
Direkt tel: 08-506 531 95 
Mobil: 072-092 83 56
E-post:
 
Viktigt vid returer:
För att få en så smidig hantering av ärendet som möjligt är det viktigt att följande uppgifter bifogas returen:
- Kontaktuppgifter
  (företagsnamn, faktureringsadress, kontaktperson, e-post adress, telefonnummer)
- Returadress
- Önskad godsmärkning
- Om möjligt även antal objekt och eventuella felsymtom.
- Eventuellt ordernummer
 
RETURADRESS:
RAGNAR STÅLSKOG AB
Instrumentvägen 6
194 51 Upplands Väsby
 

Tänk På

  • Arbete inom en spännings förande anläggning innebär alltid risker!
  • Även låga spänningar kan vara direkt livshotande.
  • Använd därför alltid tillförlitliga jordningsdon, manöverstänger och spänningsprovare.